Tanulmányi verseny 2022. május 4.

Szerdán, május 4-én a Honismereti Szövetséget képviselhettem egy történelmi-helytörténeti verseny zsűrijében, a Duna balpartján fekvő Párkányban. A Péczeli József Komárom-Esztergom Megyei Honismereti Egyesület és a Dobó Katalin Gimnázium által szervezett helytörténeti vetélkedő döntőjébe az egykori vármegye területéről 30 csapat nevezett be, a szerdai döntőre a legjobb 13 csapat jutott be.

A csapatok közül heten a „határon túli” településekről érkeztek. (Dunamocs, Szőgyén, Párkány). A versenyzőket Szabó Jenő, Párkány polgármestere, valamint a vendéglátó iskola nevében a házigazda, Bacsó Péter, az Ady Endre magyar tanítási nyelvű alapiskola igazgatója köszöntötte.

A versenyt Gergely Endre és Peragovics Ferenc tanár urak idén már 9. alkalommal szervezték meg. A felkészülésben a tanulók segítségére volt az esztergom vármegye történetét bemutató Múltunk határok nélkül. Esztergom és környéke a kezdetektől az Ister-Granum eurorégióig című kötet. A felkészüléshez idén a két kötetszerző tanár, a verseny szervezői az ötödik fejezetet jelölték ki, amely az Árpád-házi királyok korszakában mutatja be a megye történetét.

Módszertanilag is nagyon változatos feladatokat kellett megoldania a diákoknak, de talán a leglátványosabb feladat a szituációs játék volt, melynek során minden csapat egy előre kiadott szituációt mutatott be 2 percben. Csupán a téma, a helyzet volt megadva a tanulóknak, amelyhez szövegkönyvet írtak, megtanulták és jelmezekben, sok esetben nagyon látványos díszletekkel előadták a rövid történeteket.

Zsűriként a tartalom, az előadásmód és a kreativitás szempontjai szerint értékeltük a csapatokat a szituációs feladatokban. A vetélkedőn a legjobb csapatok arany, ezüst és bronz minősítéseket kaptak.

A diákok felkészültségét példázza az is, hogy olyan kérdésekre tudta mindenki “csípőből” a választ, mint hogy az egykori vármegye községei miből, pontosan mennyi adót fizettek az esztegomi érsekségnek? Ritkán látni 36 fiatalt, akik ennyire felkészülten érkeznek egy versenyre és ilyen pontosan tisztában vannak a megye történetével. Ez a diákok mellett a felkészítőtanárok alapos munkájának és a verseny szervezőinek is azt hiszem közös sikere. A nagyon jó hangulatú délután jutalma, hogy a döntős csapatok jutalomúton vehetnek részt, melynek célja idén Bajna Árpád-kori temploma és a nemrég felújított Ördöglovas gróf kastélya lesz.

A vetélkedő alatt én is sokat tanultam, mind a módszertanilag változatos feladatokból mind pedig a diákoktól a vármegyém középkori történetéről. Az érettségin biztos nem lesz kérdés, hogy mennyi adót fizettek egykor a vármegyei jobbágyok, azonban hogy pontosan megérthessük a középkor gazdaságának működését, az uradalmi rendszereket, ismerjük, hogyan teltek a középkori emberek hétköznapjai, nagyon fontos az ilyen információk megértése, tudása. Ezáltal jobban megismerhetjük, hogy milyen szokások, hagyományok alakították azt a területet, ahol ma is élünk, milyen hagyományok, amelyeket érdemes lehet követni, és milyen kötelékek kapcsolták egykor és kapcsolják ma is össze a Duna bal partjának lakóit a jobb partiakkal.

                                                                                               Juhász Zoltán András