Névadónkról

Péczeli József (Putnok, 1750 – Komárom, 1792. dec. 4.): költő, műfordító.

Református papi családban született. A debreceni kollégium elvégzése után –ahol egyéb tantárgyak mellett - megtanult latinul, héberül, franciául, németül és angolul is - külföldi egyetemeken tanult. (Lipcse, Jéna, Bern, Utrecht, Genf). Hazatérve, Komárom prédikátora lett.

Egyházi elfoglaltsága mellett írókból, tudósokból, irodalompártolókból létrehozta a Komáromi Tudós Társaságot.

Az első magyar nyelvű ismeretterjesztő tudományos folyóirat, a Mindenes Gyűjtemény (1789 –1792) kitalálója, létrehozója és egyik szerkesztője volt.

(A kép forrása: OSZK MEK.)

 

Mindenes Gyűjtemény

A folyóirat eleinte hetente kétszer, később évkönyv alakjában jelent meg.

A Mindenes Gyűjtemény programját a szerkesztők – Péczeli József, Mindszenti Sámuel és Perlaky Dávid – a Magyar Kurir 1788. november 19-i számában így fogalmazták meg:

„A' legnevezetesebb Történeteken, változásokon kivül magába fog e' Gyűjtemény foglalni minden szép tanulmányokat, mellyek az Elmének ékesitésére és Közönségesen a' Hazának hasznára szolgálhatnak. Azok a' hasznos Könyvek, mellyek vagy a' Hazában, vagy másutt jönnek világosságra, hirül adatnak ebben, az azokban bé-foglaltatott dolgok rövid Summájával; a’ holtakról sem feledkezünk meg, hanem melly nagy Hazafijak a Tudományoknak elő-mozditói voltak, azoknak életek le-irása, vagy ha velünk költetik, érdemlett ditséretekkel edgyütt a' Gyülyteménybe be-iktattatnak.

Mottója: „Mindennek tetszeni lehetetlen, akarni eggyügyűség”