Fotó: Štefan Miklošits

Tagság regisztrálása

+36
néprajzi értékek felkutatása, ápolása
helytörténeti értékek felkutatása
történelmi értékek felkutatása
művelődéstörténeti értékek felkutatása
határon túli magyarság története, kapcsolatok ápolása
helytörténet, honismeret oktatása
Regisztrációmmal kifejezem belépési szándékomat a Péczeli József Komárom-Esztergom Megyei Honismereti Egyesületbe.
Kijelentem, hogy az Egyesület Alapszabályát megismertem, azzal egyetértek, és az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek tartom, az ott meghatározott kötelezettségeket teljesítem.
Kijelentem, hogy az Egyesület Közgyűlésén meghatározott (aktív tagoknak, évi 2400 Ft, azaz kettőezer négyszázszáz forint, nyugdíjasoknak, diákoknak 1200Ft, azaz egyezerkettőszáz forint) tagdíj fizetését vállalom, és a felvétel napján befizetem.